Бу кунларга етганлар бор …

Ҳадисларда айтилган, “Оёғингиз ердан узилгандан қабрни зиёрат қилган боринг”, деб. Шундай инсонлар борки, улар билан бироз суҳбатлашсанг, худди у инсон сен ким эдингу, ким бўлибсан, Read More …