“Касаба уюшмалари тугрисида”ги Қонун лойихаси кенг мухокамада

“Ишонч” ва “Ишонч-Доверие” газеталарининг 2019 йил 9 июль № 82-83 (4212)- сонида чоп этилган “Конун лойихаси мухокамада” деб номланган сарлавха остида Ўзбекистон Касаба Уюшмалари Федерациясининг Read More …